Факультет экономики и менеджмента

Акушества жана хирургия кафедрасы

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ

Акушердие жана хтрургия кафердасы1935 жылы профессор Я.Г.Губаревич тарабынан уюштурулган.

1937-1957 чи жылдар аралыгында кафедраны профессор В.А.Акатов жетектеп, доктордук диссертациясын жактагандан кийин Воронеждеги зооветеринардык институтка кетип калган. Лекцияларды окуу В.А.Акатовдун окуучусу Э.К.Ибрагимовго жүктөлгөн, ошол эле 1957 жылы кандидатын диссертациясын жактап, кийинчерээк доценттигин алган.

В.и.д. профессор Э.К.Ибрагимов 1957-1958 жылдары бириккен кафедраларды жетектеп, бир эле убакта 1983 жылга чейин институттук илим иштери боюнча проректору болуп эмгектенген. Профессор Э.К.Ибрагимовдун жетекчилиги аркасында А.А.Амантуров, М.И.Джоробеков, М.Э.Ибрагимов кандидаттык, Б.К.Акназаров доктордук диссертацияларын жакташкан. Ветеринардык илим жана билим тармагына эмгеги сиңген ишмер катары бааланып, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгеги сиңген ишмер” наамы берилген.

Доцент М.А.Искенбаев көп жылдар аралыгында кафедранын доценти, факультеттин деканыны орун басары жана декандын милдетин аткаруучу болуп иштеп келген.

Кафедрада 1948-1975 жылдарда чоң тажырыбайлуу педагог П.А.Попов, андан тышкары доценттер Э.К.Ибрагимов, В.Д.Яценко ага окутуучу Э.А.Абдраимов.

Хирургия кафедрасын түзүүдө доцент П.И.Ковалев катышкан. Андан кийин (1936-1941 ж.ж.) доцент Н.А.Азбукин, 1946 жылдан 1980чи жылга чейин профессор С.И.Иванов жетектеп келген. Ошол эле жылдары ал айыл- чарба институтунун окуу бөлүмүнүн проректору болуп эмгектенген.

Согуштан кийин 1952 жылга чейин бул кафедранын: “Оперативдүү хирургия” жана “Жалпы жана жеке хирургия ортопедиясы менен” деп эки кафедра түптөлгөн. Жаңы ачылган жаңы кафедранын бирөө 1952 жылга чейин профессор А.Ф.Ханжин жетектеген.

1980 жылдан кийин профессор А.Ф.Ханжиндин окуучусу доцент М.А.Джантемиров кафедраны жетектеп келген.

Профессор С.И.Иванов көп жылдар аралыгында факультеттин деканы кызматын аткарын келген, кесипкөй ишмерлерди даярдоо эмгек сиңиргендиги үчүн мамлекеттин көптөгөн сыйлыктарына татыктуу болгон

Кафедранын илимий-изилдөө иштери

Акыркы жылдарда кафедранын мугалимдери тарабынан 400 дөн ашык
илимий макалалар, 45 усулдук көрсөтмө, 4, 4 окуу куралы, 6 көрсөтмө, 2
монография жана 11 автордук күбөлүк (патент) алынган.
Профессор Акназаров Б.К. жетекчилиги аркасында Кыргызстандагы
ири мүйүздүү малдардын патологиярын алдын алуу үчүн иш чараларды
жүргүзүүдө багытталган илим-изилдөө иштери жасалууда. Ошондой эле
ИММ көбөйүү органдарынын физиологиялык абалы тууралуу акушердик
классификация илимий эмгегин иштеп чыккан.

Кафедранын курамы

Акназаров Бекболсун Камчибекович

ветеринария илиминин доктору
E-mail: aknazarov-61@mail.ru

Подробнее...

Подгорный Николай Васильевич

акушердик жана хирургия кафедрасынын доценти, ФВМИБ КНАУ им. К. И. Скрябина.
E-mail: podgornyi1954@gmail.com
Подробнее...

Мырзаканов Нурбек Музаканович

К.И.Скрябин ат. КУАУ ВМжБФ акушердик жана хирургия кафедрасынын доценти
E-mail: myrzakanovn@bk.ru
Подробнее...

Борбиев Бектурсун Ибраимович

ВМжБ факультетинин акушердик жана хирургия кафедрасынын доценти
E-mail: borbiev-bbi@mail.ru
Подробнее...

Айдакеева Кульпаш Сейденовна

ветеринардык медицина жана биотехнология факультети, акушердик жана хирургия кафедрасы, улуу окутуучу
Подробнее...

Кызайбекова Суйунбубу Абдыкадыровна

К.И.Скрябин ат. КУАУ ВМжБФ акушердик жана хирургия кафедрасынын ага окуутучусу
E-mail: sskyzaibekova@gmail.com
Подробнее...

Айтбек уулу Илгиз

акушердик жана хирургия кафедрасынын ага окутуучусу, КНАУ ФВМИБ. К. И. Скрябина
Подробнее...

Матиев Анвар Акбаралиевич

акушердик жана хирургия боюнча ага окутуучу, ФВМИБ КНАУ аларга. К. И. Скрябина
E-mail: matiev_a@list.ru
Подробнее...

Эрмекбаева Илиана Суйунтбековна

акушердик жана хирургия бөлүмүнүн жардамчысы. ФВМиБ. Аларга КУАУ. К. И. Скрябина
E-mail: ermekbaeva97iliana@bk.ru
Подробнее...