Факультет экономики и менеджмента

Ветеринардык-санитардык эксперттөө, Гистология жана патология кафедрасы

2

Профессора

5

Доцента

1

Ст. Препод

2

Ассистент

1

Лаборант

Ветеринардык-санитардык экспертөө, Гистология жана патология кафедрасы

Кафедра 1935-жылы илимдин эмгек сиңирген ишмери, в.и.д., профессор Х.Ш. Альмеев тарабынан негизделген. Ал, Казань патолог-анатомдор мектебинин негиздөөчүсү, белгилүү патолог-анатом К.Г. Больдун окуучусу болгон. 

Мезгилдин ар кайсыл жылдарында кафедраны профессорлор Х.Ш. Альмеев, Н.Г. Толстова-Парийская, В.М. Митрофанов, К.С. Арбаев, А.Ш. Иргашев,  доценттер В.А. Адуцкевич, К.У. Буларкиев жана Н.С. Алдаяров жетектеп келген. Профессор Х.Ш. Альмеев окуучусу профессор В.М. Митрофанов менен биринчи жолу СССР боюнча койлордун өпкөсүнүн аденомотозун диагноздоп, анын патоморфологиясын изилдеген. Андан тышкары, өзүнүн бир топ кесиптештери менен биргеликте койлордун лимфоиддик лейкозун, малдардагы түтөк ылаңын изилдешкен жана зат алмашуу процессинин бузулуусун карап чыгышкан. Анын натыйжасында “Ардак белгиси” ордени, Жогорку кеңештин громаталары, “ Эмгекчилдик” медалы жана “Эмгектин ветераны” сыйлыктары менен сыйланышкан.

Жаныбарлардын цитологиясы, гистологиясы жана эмбриологиясы сабагы өз учурунда өз алдынча кафедра болуп, аны Казаньдагы ветеринардык морфологдор мектебинин тарбиялануучусу, профессор О.Н. Виноградова жетектеген (1935-1952жж.). Бул сабакты доценттер Т.М. Муканбаев, В.М. Стешенко, С.Д. Тулегенов, Н.А. Неумывакина, Н.С. Алдаяров жана профессор К.С. Арбаев окуган, азыркы учурда бул сабакты доценттер Б.С. Ажыбеков жана М.М. Амиракулов алып барат.

Жаныбарлардын патологиялык анатомиясы, союу курсу жана соттук-ветеринардык эксперттөө сабагы профессорлор Х.Ш. Альмеев, Н.Г. Толстова-Парийская, В.М. Митрофанов, доценттер В.А. Адуцкевич, В.М. Стешенко, Н.М. Ярцев, ассистенттер Л.Ф. Рубцова, Р.П. Радионова, А.Г. Иванов тарабынан жүргүзүлүнүп келинсе, азыркы учурда профессорлор К.С. Арбаев жана А.Ш. Иргашев, доценттер Б.С. Ажыбеков, Л.Ю. Лыхина жана С.Н. Ишенбаева тарабынан өткөрүлөт.

Мезгилдин учурунда “Ветеринардык-санитардык эксперттөө” курсу  доценттер А.И. Генис, К.У. Буларкиев жана профессор А.Ш. Иргашев аткарылып келинсе, азыркы учурда доцент Р.К. Карабаева жана ассистент С.Г. Туратов тарабынан жүргүзүлүүдө.

КАФЕРДА ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИ ДАЯРДАЙТ:

Кафедра тарабынан түзүлгөн келишимдин жана лабораториялык – практикалык сабактарды жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө келишимдин негизинде өндүрүш менен тыгыз байланышта. Мындай чарбалардын катарына СК «Ветка», Учхоз КУАУ ветеринардык клиникалары «Жаныбарлар планетасы», «Кыргыз ветсервис» ж.б.

Бишкек шаарынын «Ош», «Орто-Сай», «Аламүдүн» базарлары мындан тышкары мамлекеттик ветеринардык инспекция, түндүк аймактагы ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору менен тыгыз кызматташат.

Кафедра тарабынан түзүлгөн келишимдин жана лабораториялык – практикалык сабактарды жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө келишимдин негизинде өндүрүш менен тыгыз байланышта. Мындай чарбалардын катарына СК «Ветка», Учхоз КУАУ ветеринардык клиникалары «Жаныбарлар планетасы», «Кыргыз ветсервис» ж.б.

Бишкек шаарынын «Ош», «Орто-Сай», «Аламүдүн» базарлары мындан тышкары мамлекеттик ветеринардык инспекция, түндүк аймактагы ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору менен тыгыз кызматташат.

Кафедранын курамы

Ажыбеков Бактыбек Сейитбекович

К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык – санитардык эксперттөө, гистология жана патология кафедрасынын башчысы.

Кеңири...

Арбаев Кубан Султанович

д.в.н., профессор каф. ВСЭ, ГиП.
0312 59 54 26

Иргашев Алмазбек Шукурбаевич

д.в.н., профессор каф. ВСЭ, ГиП.
0312 59 54 26

Лыхина Людмила Юрьевна

доцент.
0312 59 54 26
Кеңири...

Амиракулов Марасулбек Маараимбекович

к.б.н., доцент каф. ВСЭ, ГиП.
0312 59 54 26

Карабаева Расида Косоровна

доценттин милдетин аткаруучу
0312 59 54 26
Кеңири...

Ишенбаева Светлана Нарынбековна

кафедрасынын доценти
E–mail: svetiki88@mail.ru
Кеңири...

Туратов Салохидин Гиясович

ага окутуучу
E-mail: turatovs93@mail.ru.
Кеңири...

Курманалиев К.С.

Ассистент каф. ВСЭ, ГиП.
Кеңири...