Факультет экономики и менеджмента

Ветеринардык медицина факулльтети

«Адамдын ден соолугу малдын саламаттыгы жана продуктуулугу аркылуу».

Факультеттин миссиясы

Ветеринардык медицина  факультетинин миссиясы анын ишмердүүлүгүнүн негизги максатын – ветеринария жана биотехнология тармагында адисти даярдоону ишке ашырууга байланыштуу. Дайыма өзүн-өзү өнүктүрүүгө, өркүндөтүүгө, жаңы билимдерди үйрөнүүгө жана алган билимдерин өзүнүн кесиптик ишмердигинде колдоно билүүгө жөндөмдүү. Бул сапаттуу иш бүтүрүүчүлөр үчүн сапаттуу жогорку билим алууга багытталган, ал сапаттык саясатынын негизги жоболорун камтышы керек:

 – билим берүү процессине натыйжалуу салттуу заманбап каражаттарды, окутуунун ыкмаларын жана инновациялык технологияларды киргизүү;

– инновацияга багытталган илимий борборду түзүү, анда фундаменталдык жана прикладдык илимдин алынган маалыматтары окуу процессине киргизилет;

– бүтүрүүчүлөрдүн иш берүүчүлөрү менен үзгүлтүксүз байланыш болуп, алардын көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын изилдөө керек;

– окутуучулардын жана кызматчылардын квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу, ветеринардык коомчулукта жана дүйнөлүк илимий-билим берүү мейкиндигинде талап кылынган атаандаштыкка жөндөмдүү ветеринардык адисти калыптандыруу;

– окуу, илимий, материалдык-методикалык базаны өркүндөтүү жана өркүндөтүү;

– алдыңкы ата мекендик жана чет өлкөлүк билим берүү жана илимий борборлор менен кызматташуу.

Факультет жөнүндө

Ветеринардык медицина  факультети 1933-жылы негизделген жана Кыргызстандагы ветеринардык билимдин жана илимдин башатында турган ветеринардык медицина факультетинин базасында уюштурулган. Факультет ветеринардык жана биотехнология боюнча квалификациялуу адистерди даярдоо жана кайра даярдоо боюнча негизги окуу, усулдук жана илимий, окуу жай болуп саналат.

Факультеттин курамына 6 кафедра кирет: акушердик жана хирургия, анатомия жана физиология, жаныбарлардын ички ылаңдар, жугуштуу жана мите оорулары, ветеринардык-санитардык экспертиза, гистология жана патология, биотехнология жана химия. Факультетте электрондук китепкана, ветеринардык клиника жана дарыкана бар.

Учурда ветеринария илимдеринин кандидаты, профессордун м.а. Бегалиев Ы.Т. ВМ жана Б факультеттин деканы. Өткөн жылдары факультеттин деканы болуп профессорлор В.В. Александровский, Х.Ш. Алмеев, А.Я. Панкратов, С.П. Анастасян, М.Н. Милованов, В.М. Митрофанов, А.П. Камарли, М.И. Жоробеков, А.З. Түлобаев, Р.З. Нургазиев, Б.К. Акназаров, доценттер Х.Ж. Жайлов, К.С. Чоткараев.

Ветеринардык медицина жана биотехнология факультети нин негизги приоритеттүү багыты өлкөнүн 2040-жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясынын программасын ишке ашыруунун алкагында Кыргызстандын ветеринардык билим берүү системасын реформалоо жана модернизациялоо болуп саналат. Акыркы 5-6 жылдын ичинде Ветеринардык медицина жана биотехнология факультети өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы этабына кирди. Эл аралык долбоорлор менен жигердүү иштөөнүн жана мамлекетибиздин колдоосунун аркасында факультеттин имаратында масштабдуу оңдоо иштери жүргүзүлдү (бардык имараттардын чатырлары жабылып, лекциондук залдар, окуу кабинеттери, илимий лабораториялар жаңыланып, жылуулук жана суу менен камсыздоо системалары калыбына келтирилди). ПРЖР-1,2 долбоорлорунун алкагында айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл аралык фондунун колдоосунда жаңы окуу жана илимий жабдуулар алынды. Факультеттин окуу лабораториялары эң заманбап аппараттар, диагностикалык жабдуулар (ПЦР диагностикасы, УЗИ, рентген аппараттары, биохимиялык, гематологиялык анализаторлор ж.б.) менен жабдылган, интернет менен компьютердик класстар жана электрондук китепкана уюштурулган, окуу кабинеттери аудио жана видео жабдуулар менен жабдылган. Бул долбоорлордун аркасында ветеринардык врачтар жетишсиз болгон республиканын алыскы аймактарынан ишке алынган 100дөн ашык студенттер окуудан өтүштү. Ветеринардык билимди жакшыртуу, ветеринардык адистерди даярдоону жакшыртуу боюнча көп иштер аткарылды. Эл аралык эпизоотиялык бюро эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык «Ветеринария» адистиги боюнча жаңы билим берүү стандарты жана окуу планы иштелип чыккан. «Ветеринария» адистиги көз карандысыз аккредитациядан өткөн. Акыркы жылдары КУАУнун ветеринардык адистигинин жана ветеринария факультетинин рейтинги бир топ көтөрүлдү. Кристенсен Фондунун (АКШ) колдоосу менен факультеттин базасында уникалдуу “Көчмөндөр маданиятынын музейи” курулган.